Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem

kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

Etap 1:

koncepcja urbanistyczna

Etap 2:

finał, koncepcja architektoniczna

Kategoria:

Architektura

Typ:

Przestrzeń Publiczna, Budynek Użyteczności publicznej, Komunikacja

Data rozstrzygnięcia:

2015-08-08

Organizator:

SARP Szczecin

Miasto:

Goleniów

Skład zespołu:

We współpracy z “ARCA” BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. arch. Jerzy Witeczek  Rafał Schurma  Aleksandra Witeczek Michał Stangel Rafał Topór  Anna Gajowiec Maciej Warot  Adrian Zięba  Agata Filipowicz

Status

koncepcja konkursowa

Projekt ma za zadanie stworzenie ośrodka skupiającego funkcje komunikacyjne, aktywizujące społeczność lokalną (kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne itp.); miejsca

użytecznego przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców miasta. W ujęciu miejskim i regionalnym projekt ma stanowić centrum kulturalne w bardzo dosłownym znaczeniu tego

terminu co zostało ułatwione poprzez program projektu zakładający połączenie dworca wielofunkcyjnego z ośrodkami kultury.Założenie kompleksowego scenariusza

zagospodarowania obejmującego fazy projektu uwzględnione w specyfikacji, oraz dalsze etapy aktywizacji okolic dworca takie jak:

1. Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z dworcem kolejowo– autobusowym, a także funkcje usługowe przy placu i agenda biblioteki zintegrowana z budynkiem dworca,

2. Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Goleniowa, z funkcjami wg specyfikacji,

3. Zagospodarowanie rekreacyjne południowej części terenu, wraz z adaptacją istniejącej zabudowy (galeria wieża ciśnień) oraz pawilonami w zieleni dla opcjonalnych innych funkcji,

4. Aktywizacja terenów przemysłowo-usługowych po wschodniej stronie torów i powiązanie

ich z terenem dworca i domu kultury.

Projekt został wykonany w formie liniowego założenia jako główny pawilon dworcowo- kulturalny i pomniejsze organizacji non-profit wzdłuż torów pociągowych połączonych ze sobą zewnętrzną komunikacją w formie podcienia. W bryle dominanty tworzą największe funkcje- sale koncertowe wbite w zwartą liniową bryłę budynku. Spójność bryły budynku została podkreślona przez rozwiązanie elewacji- całość budynku poza parterem została pokryta perforowaną blachą cortenową. W projekcie uhonorowano poprzednią halę dworca w jej miejscu powtarzając podział okien w największej wyrwie w cortenie odsłaniającej tafle szkła.