Urząd Marszałkowski

Kraków | Polska

PROJEKT

Lokalizacja:
Kraków, al. Powstania Warszawskiego

Inwestor:
Regionalne Centrum Administracyjne “Małopolska”

Zagospodarowanie terenu oraz projekt budynków A i B:
HORIZONE Studio

Projekt budynku C:
Małeccy Biuro Projektowe

Konsulting zrównoważony:
visio | architects and consultants

Projekt konstrukcji:
Marcin Matoga Konstrukcje Budowlane

Projekt instalacji sanitarnych:
CEGROUP

Projekt instalacji elektrycznych i słaboprądowych:
TWE Electric

Projekt drogowy:
DA Projekt

Powierzchnia:
ok. 36 000 m2

Status:
Koncepcja / Projekt budowlany / Projekt wykonawczy

Typ:
Obiekt użyteczności publicznej, Biurowiec

http://www.horizone.com.pl/pl/projekty/ratusz-marszalkowski-w-krakowie

OPIS

Nowy Ratusz Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, w ramach swoich przestrzeni ma pomieścić pomieszczenia Sejmiku WM, Zarządu Województwa, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, biura jednostek samorządowych, a także dodatkowe funkcje komercyjne (sklepy, gastronomię, przedszkole i ośrodek zdrowia).

W październiku 2013r. koncepcja autorstwa Horizone Studio znalazła się wśród trzech projektów, które zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zakończone w kwietniu 2014r. postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia było drugim etapem procedury wyboru koncepcji realizacyjnej i projektanta.

Nasz projekt został wybrany przez Inwestora do realizacji, zdobywając najwyższą ocenę spośród trzech wyłonionych w konkursie projektów.

Zespół obiektów Ratusza Marszałkowskiego zaplanowano jako układ trzech budynków (budynki A, B, C – planowane w 1 etapie), które w przyszłości mogłyby być uzupełnione o dwa kolejne obiekty (budynki D, E – proponowane w 2 etapie).