Temat

Koncepcja Budynku Mediateka na terenie placu Zwycięstwa w Pile

Etap 1:

koncepcja

Kategoria:

Architektura

Typ:

Edukacja, Multimedia

Data rozstrzygnięcia:

2014-12-23

Organizator:

Gmina Miasto Piła

Miasto:

Piła

Zespół:

Rafał Schurma, Aleksandra Witeczek, Rafał Topór, Maciej Wężykowski,  Anna Gajowiec, Maciej Warot, Adam Szczęsny, Karolina Modzelewska, Kasia Biernat.

Status

koncepcja konkursowa

Założenie projektowe mediateki wraz z otoczeniem ma na celu wytworzenie wysokiej jakości współczesnej przestrzeni publicznej o charakterze śródmiejskim. Ma ona stanowić zamknięcie pieszego bulwaru wzdłuż ulicy Śródmiejskiej. Bogata oferta funkcjonalna jest w znacznej części dostępna również z zewnątrz. Budynek w zwartej bryle zlokalizowano we wschodniej i południowo- wschodniej części działki. Umożliwiło to spełnienie zaleceń odwzorowania zabudowy kwartałowej, dając jednocześnie możliwość doświetlania głównego placu i parku światłem dziennym z kierunku południowego i południowego zachodu.Pierzeja południowa biegnie równolegle do pierzeji zabudowy kwartałowej po drugiej stronie ul. Bohaterów Stalingradu. Od wschodu założenia pierzeja usytuowana jest równolegle z granicą działki i linią komunikacji, budynek mieści się wewnątrz linii wytyczających nieprzekraczalną linię zabudowy. Istotnym elementem koncepcji jest próba pozostawienia wartościowego drzewostanu- co generuje rozkład bryły budynku w formie niedomkniętego atrium wewnętrznego. Takie rozwiązanie kontynuowane otwarciem wizualnym „na przestrzał” całej bryły stanowi punkt wyjściowy dla projektowanej kubatury.Od północy symbolicznie domykamy plac kładką pieszą z ekstensywnym zielonym dachem. Na północno-zachodniej części założenia zaproponowano „Zieloną Bramę”. Stanowić ona ma nie tylko domknięcie placu oraz parku, lecz odnosi się również do wskazanego przejazdu bramowego.