Zielone Tarasy

Oświęcim | Polska | 2013

PROJEKT

ZIELONE TARASY

Temat:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.

Etap 1: konkurs, I miejsce
Etap 2: opracowanie pokonkursowe

Kategoria:
Architektura, urbanistyka

Typ:
Przestrzeń publiczna

Data rozstrzygnięcia:
2012-10-05

Organizator:
Gmina Miasto Oświęcim

Miasto:
Oświęcim

Zespół:
Michał Stangel,  Rafał Schurma,  Aleksandra Witeczek, Maciej Wężykowski, Marta Ulfik

Uzasadnienie sądu konkursowego:

Praca otrzymuje pierwszą nagrodę za atrakcyjną propozycję kompozycji wnętrza urbanistycznego, eksponującą walory otoczenia a zarazem maskującą jego niedostatki. Umiejętne wykorzystanie konfiguracji terenu pozwala w tarasowym ukształtowaniu pomieścić zarówno wymagany program funkcjonalny jak i zachować rekreacyjny charakter obszaru. Dodatkowym walorem pracy jest nowa kompozycja architektoniczna dowiązująca do obiektu hotelowego, dla którego wcześniej wydane zostało pozwolenie na budowę.

OPIS

KONKURS
Projekt zakłada wytworzenie pierzei usługowej przy północnej krawędzi placu oraz schodzącej w stronę rzeki tarasowej przestrzeni ze schodami, siedziskami, fragmentami zieleni, rampami oraz fragmentami kubatur o funkcji gastronomicznej, która przekryłaby parking. Plac przewidziany został na miejsce ustawienia czasowych stanowisk, sceny czy projektora plenerowego, a w zimie na lodowisko miejskie