OPIS SYSTEMU

The EU GreenBuilding Programme (GBP) powstał w 2005 roku. Jest on otwarty dla firm zainteresowanych promowaniem budownictwa zrównoważonego poprzez certyfikację swoich budynków.
W związku w tym, że budynki w Europie i USA zużywają ponad 40% energii, budownictwo ekologiczne ma ogromny potencjał. Oszczędność energii adresowana przez GBP jest jednym z najistotniejszych aspektów green buildings. Urządzenia mechaniczne, oświetlenie oraz ogrzewanie i klimatyzacja mają największy wpływ na zużycie energii w budynkach, w związku z tym rownież największą możliwość zmian.

Wymagania EU GreenBuilding
Program jest dostępny dla budynków niemieszkalnych. Aby zakwalifikować się do programu jako Partner, budynek musi spełniać następujące warunki:
Nowe budynki – całkowite zużycie energii powinno być o 25% niższe niż normy krajowe
Budynki remontowane – zmniejszenie zużycia energii o 25%
Program zarządzany jest przez European Commission DG JRC, ona również decyduje o akceptacji Partnerów. Kontaktem programu w Polsce jest Polish Green Building Council.

USŁUGI I KWALIFIKACJE

BRAK DANYCH

PROJEKTY

BRAK DANYCH